वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे लिरिक्स


वीर हनुमाना अति बलवाना,
राम नाम रसियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

जो कोई आवे, अरज लगावे,
सबकी सुनियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

॥ वीर हनुमाना अति बलवाना…॥

बजरंग बाला फेरू थारी माला,
संकट हरियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

॥ वीर हनुमाना अति बलवाना…॥

ना कोई संगी, हाथ की तंगी,
जल्दी हरियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

॥ वीर हनुमाना अति बलवाना…॥

अर्जी हमारी, मर्ज़ी तुम्हारी,
कृपा करियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

॥ वीर हनुमाना अति बलवाना…॥

रामजी का प्यारा, सिया का दुलारा,
संकट हरियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

॥ वीर हनुमाना अति बलवाना…॥

वीर हनुमाना अति बलवाना,
राम नाम रसियो रे,
प्रभु मन बसियो रे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *