खम्मा-खम्मा हो रामा रूनिचे रा धनिया

khamma khamma lyrics

khamma khamma lyrics

khamma khamma o

खम्मा-खम्मा हो रामा रूनिचे रा धनिया,
थाने तो ध्यावे आखो मारवाड हो,
आखो गुजरात हो अजमाल जी रा कवरा।


भादुरेडी दूज ने चमकियो जी सितारो,
पालनिया मे झूलने आयो पालन हरो,
द्वारिका रा नाथ झूले पालनिया हो,
रामा दुवरिका रा नाथ झूले पालनिया।


हो अजमाल जी रा कवरा…

बाडोरा विरमदेव छोटा रामदेवजी,
धोरा री धरती मे आया,आया रामपीरजी,
कुंकू रा पगलिया मांड्या आंगणीया हो,
रामा कुंकू रा पगलिया मांड्या आंगणीया।
हो अजमाल जी रा कवरा…


अरे सिरपे कीलंगी-तुर्रो, केसरिया हे जामो,
भागता री भीड़ आवे भोलो पीर रामो,
भगता रो मान बडावलिया हो,
रामा भगता रो मान बडावलिया।
हो अजमाल जी रा कवरा…


माता मेना दे ज्यारा पिता अजमाल जी
सुगना रा बीर रानी, नेतल रा भरतार जी
जगमग ज्योत जगावानिया हो
रामा जगमग ज्योत जगावानिया।
हो अजमाल जी रा कवरा…


दिन बितिया राता बीती, बाबा थाने फेरता
बरसा रा रा बरस बितिया माला थारी फेरता
हाथ री दुखन लागी आंगलिया हो,
रामा हाथ री दुखन लागी आंगलिया।
हो अजमाल जी रा कवरा…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *